"Metal" October19 issue LATEST MAGAZINE

photo by @juliobarcena
styling by V Olya @voleolya
make up&hair by @jorgemakeup

model @mysterytaaa /  @trendmodelsmgmt