"Summer romance" GLAMOUR HUNGARY (click here)

 

photo by @xavierbergman
styling by V Olya @voleolya
make up&hair by @rosafedz

model @nina_antonyuk / @trendmodrlsmgmt